21 Şubat 2018 Çarşamba

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNİ KEP HESABI ve E-İMZA
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNİ KEP HESABI ve E-İMZA


Yabancı çalışma izni başvurularında başvuru sahibinin veya vekilinin, bağımsız çalışma izni veya süresiz çalışma izni talep eden yabancıların Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunlu olacak.
Yabancı Çalışma İzni Başvuruları Elektronik İmza İle Yapılacak

Yabancı çalışma izni başvuru sahibinin KEP hesabı ve Elektronik imzası yoksa, yabancı çalışma izni başvurusu yapamayacak.
 Yeni sistemde işyerlerinin ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebilecek.

KEP Hesabı (Kayıtlı Elektronik Posta)25-8-2011 tarihli ve 28036 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yetkilendirilmiş Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektronik posta adresidir,

- Yurtiçinden ve yurt dışından yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda ilgili işverenin, Yurtiçinden bağımsız çalışma izni veya süresiz çalışma izni başvurusunda adına çalışma izni talep edilen yabancının Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunlu.

KEP HESABI NEDİR KEP HESABI NASIL ALINIR KEP HESABI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olacaklar başvuru için gerekli evrakları hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabilirler.

KEP NEDİR

KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistem.

Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ek olarak
- E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
- Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
- Gönderilen epostaya erişilip erişilmediği,
- E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,
- İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
- Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

NEDEN KEP KULLANMALIYIZ

Önemli ve yasal bildirim haline getirilmek istenen tüm belge ve içerikleri hızlı ve güvenli bir şekilde gönderilebilen bir sistem.

Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda Elektronik Posta kullanımı yaygın olarak kullanılmaktadır.
 Fakat standart e-posta sistemlerin de bazı açık noktalar vardır;
- Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil barındırır.
- E-Posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir.
- E-Posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür.
- Standart e-Postaların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilir.

KULLANACAKLARA KEP NELER SAĞLAYACAK

KEP elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak;
- Gönderici ispatı
-Alıcı ispatı
-İçeriğin değişmediği ispatı
-Gönderim ve alım zamanları teyidi
- Zaman kazancı
- Kağıt arşiv kazancı
- Maliyet kazancı
- Resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılacak olması
- Ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesi
- Çevrenin korunması gibi kolaylık ve güzellikler sağlayacaktır.

BİREYSEL KEP BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR

Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge. Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu.

KURUMSAL KEP BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR

Ticaret sicil memurluklarından alınmış, üzerinde tüzel kişiliğin MERSİS numarası ya da Ticaret sicil numarası bulunan ticaret sicil tasdiknamesinin veya faaliyet belgesinin aslı.
Noter onaylı imza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde, kimlerin şirketi hangi konularda ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması ayrıca müstenidatı Ticaret Sicil Gazetesi’nin mutlaka bulunması gerekmektedir.) (Noter onaylı imza sirkülerinin aslı PTT’de görüldükten sonra başvuru sahibine geri verilecektir.)
 Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan resmî belge.
 Tüzel kişilik için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu.
 Başvuruda bulunacak kimse şirketin kanunî temsilcilerinin vekalet verdiği kişi ise; başvuru yapacak kimse ve şirket nam ve hesabına Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti ile ilgili her türlü işlemi yapacak kişiler için düzenlenmiş, şirketin kanuni temsilcileri tarafından imzalanmış ve şirket kaşesi ile kaşelenmiş Tüzel Kişi Yetkilendirme Belgesi.

E-İMZABAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

PTT den e-imza almak isteyenler;
- Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge,
- PTT iş yerlerinden temin edilebilecek olan e-imza Başvuru Formu,
- İmza Sirküleri (Sadece kurumsal e-imza başvurularında talep edilmekte olup asılları da PTT’de görüldükten sonra başvuru sahibine geri verilecektir)
- E-imza sağlayıcı Firma talebi doğrultusunda Ticaret Sicil Gazetesi veya son 6 ayda alınmış Faaliyet Belgesi (Sadece kurumsal e-imza başvurularında talep edilmekte olup asılları da PTT’de görüldükten sonra başvuru sahibine geri verilecektir)
 ile birlikte e-imza başvurusu almaya yetkili PTT işyerlerine şahsen müracaat edebilirler.
 Bir yıllık E-İMZA yüz dokuz liradır. iki yıllık E-İMZA yüz kırkdokuz liradır. üç yıllık E-İMZA yüz seksendokuz liradır.Yabancı Çalışma İzni Elektronik İmza- 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre; güvenli elektronik imza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacak.
 Bu çerçevede, Bakanlığımıza yapılan çalışma izin başvurularında ibraz edilen verilerin bütünlük ve güvenliğinin korunması, başvuru sahibinin bilgilerinin doğruluğunu kayıt altına alınması amacıyla 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yabancıların çalışma izni başvurularının Elektronik İmza ile yapılması zorunlu.


20 Ocak 2018 Cumartesi

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ15/1/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan | Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik | hükümleri uyarınca; Geçici koruma kapsamında bulunan yabancılardan aşağıda belirtilen şartları taşıyanları çalıştırmak üzere ilgili işverenlerce e-Devlet Kapısı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yabancı çalışma izin başvurusu yapılabilirler.

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzni Başvurusu Yapabilmesi İçin Gerekli Şartlar:
-  Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesinin ve 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarasının olması,
-  Çalışma izin başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması,
-  Geçici koruma kaydına göre yabancıya kalma hakkı tanınan ilde çalışmak üzere başvuru yapılması,
-  Sağlık sektörü ve öğretmenlik gibi mesleklerde çalıştırılacak geçici korunanlar için, ilgili Bakanlıklardan ön izin belgesinin alınmış olması.

Yukarıda ki şartları sağlayan yabancılar için yabancı çalışma izni başvurusu yapılabilir.

GEÇİCİ KORUMA (MEVSİMLİK TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ)

Geçici koruma kapsamında olup, sadece mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışmak isteyen yabancılar ikamet hakkı tanınan ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvuru yapacaklardır.

14 Eylül 2017 Perşembe

YABANCI ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI

YABANCI ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI

 
 
Türkiye'de çalışmak isteyen yabancılar ile yabancı çalıştırmak isteyenler için Türkiye yabancı çalıştırma şartları.
 
YABANCILARIN TÜRKİYE'DE ÇALIŞMASI
- Yabancı çalışma izinleri, kanunlarla belirlenmiş kişiler, ikili anlaşmalar ve özel izin alan kişilerde uygulanmaz.
- Çalışma izinleri yurtdışından yapılacaksa büyükelçiliklere ve konsolosluklara yapılır. Yurt içinde ise bakanlığa yapılır. Yabancı çalışma izni süresi bitmeden iki ay önce başvuru yapılmak zorundadır. Başvurularda eksiklik olması halinde en geç bir ay içinde tamamlanmalıdır. Başvuruların eksiksiz olması halinde bakanlık bir ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. Çalışma iznini yurt dışından olan yabancılar çalışma izninden itibaren altı ay içinde işe Türkiye’de işe başlamak zorundadır.
- 5746 Yatırımlarda Devlet Teşvikleri Kanuna göre AR-GE merkezlerinde çalışacaklar için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan özel izin alınması gerekir.
- Yüksek Öğretim Kurumlarında çalışacak öğretim elamanların için izin başvuruları Yüksek Öğretim Kurumu’na yapılır.
 
 
 
- Bazı mesleklerde ise tamamen 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre sadece Türk vatandaşları çalışabilmektedir. Bu meslekler ise; gümrük müşavirliği, avukatlık, rehberlik, sağlık sektöründe eczacılık, veterinerlik, dişçilik, hastanelerde sorumlu müdürler ile güvenlik görevlileri Türk vatandaşı olmak zorundadır. Denizcilik sektöründe ise Türk karasularında denizcilik, kaptanlık, kılavuzluk, gemi çalışanı olarak görev alan kişiler ile denizlerde balıkçılık işi yapan kişilerin yabancı vatandaş olmaları yasaklanmıştır.
- Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin olmadığı ülke vatandaşları için çalışma izin şartı için Dışişleri Bakanlığından uygun görüş alınır.
- Yabancı alışma izni ilk başvuruda en çok bir yıl için verilir. İkincisin de iki yıl üçüncü başvuruda ise üç yıl olarak verilir. Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancıya süresiz çalışma izni verilir. Süresiz çalışma izni olan yabancılar seçme seçilme ve kamu görevlisi olma hakkı yoktur ayrıca askerlik hizmetlerinden sorumlu değillerdir. İşyeri değişikliği olması durumunda çalışma izni başvurusu tekrardan yapılır. Profesyonel meslek mensuplarına ayrıca çalışma izni verilebilir.
Alınan çalışma izinleri süreli veya süresiz olarak ikiye ayrılır; Süreli çalışma izinlerinde 6 ay ve bağımsız süresiz izinlerde ise 1 yıl boyunca aralıksız yurtdışında kalınması durumunda çalışma izni iptal edilir. Süreli Çalışma için 537,50 TL Süresiz Çalışma İzin Belgesi için 5.375,00 TL harç yatırılması gerekir. Yabancı alışma izni olmayan yabancıya: 2.400 TL Bağımsız çalışan yabancıya: 4.800 TL işverenlere ise her bir yabancı çalışan başına: 6.000 TL idari para cezası verilir. Yabancı çalışma izni olanlar en geç yirmi gün içinde adres kayıt sistemine kayıt olur.
Ev hizmetlerin de; yaşlı, hasta ve çocuk bakımı dışında yabancılara yabancı çalışma izni verilmez. Çalışma izni veya turkuaz kart olmayan yabancılar sınır dışı edilmek üzere İç İşleri Bakanlığı’na bildirilir.
 
 

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İSTANBUL

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İSTANBUL


Türkiye'nin her iline, ilçesine, kasabasına, köyüne yabancı çalışma izni hizmeti veren kuruluşumuzu İstanbul'da çalışma izni için de arayabilirsiniz.
İstanbul'da Danışmanlık hizmeti almak isteyen kuruluşlara danışmanlık  hizmeti vermekteyiz.
Ankara  Danışmanlık 23 yılık tecrübesiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Samsun, İstanbul, Antalya, Kayseri, Malatya, Siirt, Artvin, Çanakkale, Denizli, Burdur ve Türkiye nin birçok  ili için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Yabancıların  çalışma izni almaktadır. İstanbul'da yabancı çalışma izni işlemleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Sizden istediğimiz evrakları bize göndermeniz yeterli. Sizin adınıza Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yabancı çalışma izni işlemlerinizi hallederiz.
 
 
 
Yabancı çalışma izni alamayacak yabancılar için başvuru yapmadığımızdan şu ana kadar reddedilmiş başvurumuz yoktur. Yabancı çalışma izni kriterleri ile davrandığımız için maalesef çıkmadı, size çalışma izni vermiyorlarmış, 14 de a, 14 de b maddesi vs. gibi bahanelerimiz yok.
Zaman, zaman İstanbul'dan veya başka illerden yabancı çalışma izni, ikamet izni almak isteyip te dolandırılan, kandırılan, aldatılan bir sürü kişi arıyor. Çalışma izni kriterleri belli, kimse sizin yapamadığınız bir şeyi sizin adınıza halledemez. Kimse olmayacak bir şeyi yapamaz. Özellikle bu konu da kimseye kanmamanız gerektiğini belirtmek isteriz. Çalışma bakanlığı kimsenin hatırı için yabancı çalışma izni vermiyor. Kimi devreye sokarsanız sokun, kimin tanıdığı olursa olsun, yabancının nitelikleri çalışma izni kriterlerine uymuyorsa çalışma izni alması mümkün değil.
Danışmanlık hizmetini bizim verip vermememiz önemli değil, ayrıca kendiniz de başvurabilirsiniz, yada bu işi hakkıyla yapan danışmanlık şirketleri ile irtibata geçebilirsiniz. Sen bana şu kadar para ver ben senin işini hemen halledeceğim kelimelerine kanmayın. Türkiye'de yabancıların oturma izni ve çalışma izni kriterleri belli, kimse bunun dışına çıkamaz.
 
 
 
İkamet izni işlemeleri ile ilgilenmiyoruz. Zaten bunun için aracı kabul edilmiyor. Yabancı çalışma izni almak istiyorsanız Türkiye'nin neresin de olursanız olun, ister İstanbul, ister İzmir, İster Antalya, ister Ankara, ister Burdur, ister Gaziantep vs. bizimle irtibata geçmeniz yeterli.
 
 

2017 YENİ TEŞVİKLER

2017 YENİ TEŞVİKLER


TBMM"de kabul edilen ve onay için cumhurbaşkanlığına gönderilen torba yasa da KDV. ve Kurumlar vergisi değişikliği
 
 
 
Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile;
 - Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerinin yanı sıra belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları da KDV istisnası kapsamına alınmıştır.
- Yine KDV kanununda yapılan değişiklik ile belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerin iki şartı aranmaksızın istisna edilmesi kararlaştırılmıştır.
- Aynı kanuna eklenen geçici 36. Madde ile ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belediyeler ve il özel idareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz teslimlerinde katma değer vergisi aranmayacağı, bu nedenle geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılamayacağı, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan ise feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilip tahakkuk eden tutarlar terkin edileceği hükme bağlanmıştır.
- KDV Kanununda yapılan son değişiklik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat harcamalarına ait katma değer vergisinin iadesine yöneliktir.
- Katma Değer Vergisi Kanuna eklenen geçici 37. Madde ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; asgari 50 milyon lira tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 50 milyon lira tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edileceği hükme bağlanmıştır.
 
 
 

A GRUBU SEYAHAT ACENTASI AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

A GRUBU SEYAHAT ACENTASI AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER


Türkiye'de seyahat acentalığı yapabilmek için gerekli aşağıda ki yasal prosedürü tamamlamaları gerekmektedir.
 
 

A Grubu Seyahat Acentası Başvurusu:
1- ) Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere Bakanlığa başvurur. (dilekçede şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin adı soyadı, imzası, telefon ve faks numarası, açık adresi, başvuru tarihi ve tercih sırasına göre birden fazla unvanın yer alması gerekmektedir.)
2- ) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başvuruda belirtilen A grubu seyahat acentası unvanının uygun bulunması durumunda bu husus başvuru sahibine ve TÜRSAB’a yazılı olarak bildirilir.
 
A Grubu Seyahat Acentası Kuruluşu Başvuru Belgeleri:
Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler acenta unvanının uygun görüldüğünün Kültür ve Turizm Bakanlığ'ınca bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile TÜRSAB’a başvurur.
- Başvuru dilekçesi,
- Başvuru sahibi tüzel kişinin, iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyan aslı,

- Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,
- Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname (İsim, imza ve kaşe),
- Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C. kimlik numarası ve adli sicil beyanı aslı,
- Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya onaylı sureti.
- Seyahat acentaları Yönetmeliği’nin 35.nci maddede belirtilen personeline ait belge, Ek-3’de yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri kodu ve T.C. Kimlik numarasının yer aldığı beyan aslı ile  SSK aylık prim ve hizmet belgesi.

YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU FORMU

YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU FORMU


Yabancı personel çalışma izni başvuru formu için; ÇSGB'na yapılan online başvuru sonucunda alınan 3 sayfalık çıktıdır. Yabancı personel başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile en geç 6 gün içinde bakanlığa teslim edilmesi gerekir.Yabancı personel çalışma izni başvuru formu almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın online başvuru sistemine girip bilgileri doldurup çıktı almanız gerekir. Bunun dışında yabancı personel çalışma izni başvuru formu bir işinize yaramaz.
Yabancı çalışma izni almak için.