27 Ocak 2017 Cuma

TURİZM YATIRIM BELGESİ NE İŞE YARAR

TURİZM YATIRIM BELGESİ NE İŞE YARAR


Turizm yatırım belgesi ne işe yarar:
Turizm yatırım belgesi, yatırım teşvik belgesi almak için istenilen belgelerden biridir. Turizm yatırım belgesi aldıktan sonra alacağınız teşvik belgesi ile makine ve teçhizat için KDV ödemezsiniz. En az 40 odalı olmak şartıyla otel yatırımınız bitince SGK pirimi işveren hissesi desteği ve kurumlar vergisi muafiyeti hakkı kazanırsınız. Turizm yatırım belgesi aynı zamanda turizm yatırımınızın resmi olarak bilinmesi anlamına da gelir. Turizm yatırım belgesinde yatırımınızla ilgili yatırımınızın ne zaman biteceği, yatırımın kapasitesi gibi detaylar yer alır.

Yatırım yeri ile ilgili belediye tarafından da istenilebilen belgedir. Belediye harçları alırken harcın neye göre alınacağını hesaplamak için gerek görüldüğünde yatırımı yaptığınız yerin belediyesi tarafından turizm yatırım belgesi istenir.

Turkuaz Kart Ne İşe Yarayacak, Hangi Yabancılara Verilecek

Turkuaz Kart Ne İşe Yarayacak, Hangi Yabancılara Verilecek


6735 sayılı Kanunu ile 13 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yabancılara Turkuaz Kart uygulaması;

-  Turkuaz kart her yabancıya verilmeyecek.
- Turkuaz kart stratejik öneme sahip ya da belli bir rakamın üzerinde Türkiye'ye yatırım yapan yabancılara verilecek.
- Turkuaz Kart sahibi yabancı Türkiye'de ayrıca oturma izni veya yabancı çalışma izni almaya gerek kalmadan Türkiye'de ikamet edebilecek.
 - Bu haktan Turkuaz kart sahibinin aile fertleri de yararlanabilecek.
- Akademik anlamda başarılı olan bilim insanlarının bir kısmına da Turkuaz kart verilecek.
- Turkuaz kartı veren yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olacak.
- Turkuaz kart, bir anlam da ABD'nin Green Card'ı gibi bire bir aynı olmasa da Türkiye'nin vermiş olduğu kart olacak.
- Turkuaz kart başvurusu hakkı olmayan yabancılar, geçici koruma sağlanan yabancılar (sığınmacılar, mülteciler) bu haklardan yararlanamayacak.
- Uluslararası iş gücü politikasına uygun olmayan, sahte veya yanıltıcı bilgi, belgelerle yapılan, gerekçesi yeterli görülmeyen, kamu düzeni, güvenliği veya sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılar ile Türkiye’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan başvurular reddedilecek.
- Yabancı uyruklu öğrencilere Turkuaz Kart verilmesi yönünde herhangi bir düzenleneme yok.

Turkuaz Kart Yükümlülükleri:
- Yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin başlaması ve sona ermesi durumlarında (15) on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacaklar.
 - Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde yerine getirmiş olacaklar.

Turkuaz kartla ilgili yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya çalışacağız.


YABANCI ÖĞRENCİ ÇALIŞMA İZNİ

YABANCI ÖĞRENCİ ÇALIŞMA İZNİUluslararası İş gücü Kanunu Tasarısı TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanlığına sunuldu.

Türkiye'de bir YÖK'te (yüksek öğretim kurumu) örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilecek.

TBMM'sine Sunulan Tasarıya Göre
Serbest Bölgelerde çalışacak çalışacak yabancılar, serbest bölge çalışma izni başvuruları Ekonomi Bakanlığı'na yaptıktan sonra, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde çalışma izni alması uygun görülen yabancılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bilgi edinmesi sağlanacak.

Ekonomi Bakanlığı Tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilen yabancılar

- Kamu düzeni,
- Kamu güvenliği,
- Kamu sağlığı,
- Türkiye'ye giriş yasağı,
- Vize verilmemesi hali,
- Sınır dışı etme kararı alınmış olması,
- Dış işleri Bakanlığının uygun görüşü hariç olmak üzere diplomatik ilişki bulunmayan veya tanınmayan ülke vatandaşı olma,

Hali dışında;

Ekonomi Bakanlığınca serbest bölge çalışma izni alması uygun görülen yabancılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yabancı çalışma izni belgeleri düzenlenecektir.

Çalışma izni alanlara kanunun itiraz, yükümlülük, denetim ve cezalara ilişkin hükümleri uygulanamayacak. Bu konularda Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri uygulanacak.


TBMM'sine sunulan tasarıda

- Yabancı öğrencilere verilen çalışma izinleri, geçerli öğrenci ikamet izni ve bu ikamet izninin sağladığı hakları sona erdirmeyecek.
- Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilecek.
- Ön lisans ve lisans öğrencileri, öğrenimlerinin ilk yılının tamamlanmasından sonra çalışma iznine başvurabilecek ve İş Kanunu uyarınca kısmi süreli çalışabilecek.
- Örgün öğretim programlarına kayıtlı lisansüstü öğrenciler için bu sınırlamalar uygulanmayacak.
- Yabancı öğrencilerin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Göç Politikaları Kurulu tarafından belirlenen esaslar dikkate alınarak, İçişleri Bakanlığının görüşü alınıp, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.
- Türkiye'de yüksek öğrenimini tamamlayan yabancıların mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içinde çalışma izni başvurusu yapması halinde, başvuru Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda değerlendirilecek.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA BİNA HARCI VE EMLAK VERGİSİ İSTİSNASI

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA BİNA HARCI VE EMLAK VERGİSİ İSTİSNASI


Ankara Danışmanlık resmi sitesin de yazıya göre; Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara bina Harcı ve emlak vergisi muafiyeti geliyor

Tersaneler tarafından gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme, dönüşümü ile bakım ve onarımına ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisinden söz konusu kağıtlara ilişkin işlemlerin harçtan istisna edilmesi sağlanacak. Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalara, bina harcı istisnası ve imarla ilgili istisna ile 5 yıl süreyle emlak vergisinden istisna getirilecek. Şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan gereksiz bürokratik formaliteler bertaraf edilecek. Şirket kuruluş maliyetleri azaltılarak kuruluşun daha kısa sürede ve az maliyetle yapılması sağlanacak.

Yatırım teşvik belgesi ile ilgili bu tasarı gerçekleşirse yatırımcıların işine yarayacağını düşünüyoruz.

YABANCILARA TURKUAZ KART

YABANCILARA TURKUAZ KARTTürkiye'de yaşayan yabancıları ilgilendiren turkuaz kart ile ilgili açıklama;

TURKUAZ KART
Yabancılara çalışma izni verilmesi hiçbir şekilde vatandaşımızın çalışma ve iş bulma alanını daraltmayacaktır. İhtiyacı olmayan bir alanda zaten böyle bir uygulamanın hiçbir anlamı olmaz. Bu düzenlemeler yatırım ortamına katkı sağlayacaktır" diyen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Mülteciler için nitelikli yabancılara ülkemizde süresiz çalışma ve kalma sağlayacak 'Turkuaz kart' uygulaması geliyor. Şirket ortaklarına bağımsız çalışma izni veriliyor" dedi. Canikli, "Bugüne kadar farklı bakanlıklar tarafından verilen uluslar arası çalışma izinleri artık Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülecek sadece. Ülkemizde kısa süreli yabancı stajyer gruplara çalışma izni verilecek. Genelde Suriyelilere yönelik daha kolay çalışmasının izninin önü açılacak" diye sözlerine devam etti.

"Yine iş dünyasının talep ettiği muhtasar beyanname ile SGK belgesini birleştiriyoruz. Bu kayıt dışının azalmasına katkı sağlayacak. Bugüne kadar farklı bakanlıklar tarafından verilen uluslar arası çalışma izinleri artık Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülecek sadece. Mülteciler için nitelikli yabancılara ülkemizde süresiz çalışma ve kalma sağlayacak "Turkuaz kart" uygulaması geliyor. Şirket ortaklarına bağımsız çalışma izni veriliyor. Ülkemizde kısa süreli yabancı stajyer gruplara çalışma izni verilecek. Genelde Suriyelilere yönelik daha kolay çalışmasının izninin önü açılacak.

"Güvenlik nedeniyle bugüne kadar yabancılara ilişkin çalışma yasağı kamu düzeni açısından sıkıntılı kişilerin Türkiye'ye girişi de engellenecek.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ YASAL ZORUNLULUKLAR

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ YASAL ZORUNLULUKLAR


YABANCI ÇALIŞMA İZNİ YASAL ZORUNLULUKLAR:
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi gereğince; yabancı şahsın sosyal güvenlik yükümlülüklerinin (Yabancının yurt dışında bulunması halinde Türkiye'ye girişini müteakip) en geç 30 gün içinde yerine getirilmesi zorunlu olup, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenlere SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından idari para cezası uygulanır.

- 4817 sayılı Kanunun 18/b maddesi gereğince; Yabancı çalıştıran işverenler, yabancının çalışmaya başladığı tarihten, yabancı çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren en geç on beş içerisinde durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenlere aynı Kanunun 21. maddesine göre idari para cezası uygulanır.

- Çalışma izinlerinin uzatılması başvurusu: Mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması zorunludur. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan uzatma başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işleme alınmaz.

- PTT kanalı ile İadeli | Taahhütlü olarak yabancının çalışacağı adrese gönderilecek olan yabancı çalışma izin belgesi muhafaza edilmelidir. Yabancı çalışma izin belgesinin, yabancı çalışma izni uzatma başvurularında ve izin iptal taleplerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ibrazı zorunludur.

İSTİHDAMI ARTIRACAK YABANCILARA SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

İSTİHDAMI ARTIRACAK YABANCILARA SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİAraştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından imzalanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na  gönderildi. Söz konusu tasarı ile Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine katkısı olacak, istihdamı artıracak yabancılara, süresiz çalışma izni verilecek.

32 maddelik tasarı yasalaşırsa AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesi için vergi, çalışma izni, pek çok teşvik sağlanacak. AR-GE teşviği olarak maaşların brüt asgari ücreti 2 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacak. AR-GE teşviğinden faydalanmak için 15 personel çalıştırmak yeterli olacak.

AR-Ge merkezi kurmak için gerekli en az personel sayısı da 30'dan 15'e düşürülüyor. Firmaların ortak proje yapması da teşvik edilecek. Bu amaçla rekabet öncesi işbirliği projeleri de destek kapsamına alınacak. Bu firmalara hem gelir vergisi stopajı, damga vergisi istisnası, vergi ve sigorta indirimi gibi vergi destekleri sağlanacak.

AR-GE ve tasarım merkezlerinde istihdam edilecek temel bilimler mezunlarının maaşlarının brüt asgari ücret kadarını 2 yıl süreyle devlet karşılayacak. Tasarıyla, tasarım faaliyetleri de destekleme kapsamına alındı. Öğretim üyelerinin AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerden gelir vergisi kesintisi yapılmayacak.

Kaynak