14 Eylül 2017 Perşembe

YABANCI ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI

YABANCI ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI

 
 
Türkiye'de çalışmak isteyen yabancılar ile yabancı çalıştırmak isteyenler için Türkiye yabancı çalıştırma şartları.
 
YABANCILARIN TÜRKİYE'DE ÇALIŞMASI
- Yabancı çalışma izinleri, kanunlarla belirlenmiş kişiler, ikili anlaşmalar ve özel izin alan kişilerde uygulanmaz.
- Çalışma izinleri yurtdışından yapılacaksa büyükelçiliklere ve konsolosluklara yapılır. Yurt içinde ise bakanlığa yapılır. Yabancı çalışma izni süresi bitmeden iki ay önce başvuru yapılmak zorundadır. Başvurularda eksiklik olması halinde en geç bir ay içinde tamamlanmalıdır. Başvuruların eksiksiz olması halinde bakanlık bir ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. Çalışma iznini yurt dışından olan yabancılar çalışma izninden itibaren altı ay içinde işe Türkiye’de işe başlamak zorundadır.
- 5746 Yatırımlarda Devlet Teşvikleri Kanuna göre AR-GE merkezlerinde çalışacaklar için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan özel izin alınması gerekir.
- Yüksek Öğretim Kurumlarında çalışacak öğretim elamanların için izin başvuruları Yüksek Öğretim Kurumu’na yapılır.
 
 
 
- Bazı mesleklerde ise tamamen 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre sadece Türk vatandaşları çalışabilmektedir. Bu meslekler ise; gümrük müşavirliği, avukatlık, rehberlik, sağlık sektöründe eczacılık, veterinerlik, dişçilik, hastanelerde sorumlu müdürler ile güvenlik görevlileri Türk vatandaşı olmak zorundadır. Denizcilik sektöründe ise Türk karasularında denizcilik, kaptanlık, kılavuzluk, gemi çalışanı olarak görev alan kişiler ile denizlerde balıkçılık işi yapan kişilerin yabancı vatandaş olmaları yasaklanmıştır.
- Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin olmadığı ülke vatandaşları için çalışma izin şartı için Dışişleri Bakanlığından uygun görüş alınır.
- Yabancı alışma izni ilk başvuruda en çok bir yıl için verilir. İkincisin de iki yıl üçüncü başvuruda ise üç yıl olarak verilir. Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancıya süresiz çalışma izni verilir. Süresiz çalışma izni olan yabancılar seçme seçilme ve kamu görevlisi olma hakkı yoktur ayrıca askerlik hizmetlerinden sorumlu değillerdir. İşyeri değişikliği olması durumunda çalışma izni başvurusu tekrardan yapılır. Profesyonel meslek mensuplarına ayrıca çalışma izni verilebilir.
Alınan çalışma izinleri süreli veya süresiz olarak ikiye ayrılır; Süreli çalışma izinlerinde 6 ay ve bağımsız süresiz izinlerde ise 1 yıl boyunca aralıksız yurtdışında kalınması durumunda çalışma izni iptal edilir. Süreli Çalışma için 537,50 TL Süresiz Çalışma İzin Belgesi için 5.375,00 TL harç yatırılması gerekir. Yabancı alışma izni olmayan yabancıya: 2.400 TL Bağımsız çalışan yabancıya: 4.800 TL işverenlere ise her bir yabancı çalışan başına: 6.000 TL idari para cezası verilir. Yabancı çalışma izni olanlar en geç yirmi gün içinde adres kayıt sistemine kayıt olur.
Ev hizmetlerin de; yaşlı, hasta ve çocuk bakımı dışında yabancılara yabancı çalışma izni verilmez. Çalışma izni veya turkuaz kart olmayan yabancılar sınır dışı edilmek üzere İç İşleri Bakanlığı’na bildirilir.
 
 

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İSTANBUL

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İSTANBUL


Türkiye'nin her iline, ilçesine, kasabasına, köyüne yabancı çalışma izni hizmeti veren kuruluşumuzu İstanbul'da çalışma izni için de arayabilirsiniz.
İstanbul'da Danışmanlık hizmeti almak isteyen kuruluşlara danışmanlık  hizmeti vermekteyiz.
Ankara  Danışmanlık 23 yılık tecrübesiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Samsun, İstanbul, Antalya, Kayseri, Malatya, Siirt, Artvin, Çanakkale, Denizli, Burdur ve Türkiye nin birçok  ili için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Yabancıların  çalışma izni almaktadır. İstanbul'da yabancı çalışma izni işlemleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Sizden istediğimiz evrakları bize göndermeniz yeterli. Sizin adınıza Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yabancı çalışma izni işlemlerinizi hallederiz.
 
 
 
Yabancı çalışma izni alamayacak yabancılar için başvuru yapmadığımızdan şu ana kadar reddedilmiş başvurumuz yoktur. Yabancı çalışma izni kriterleri ile davrandığımız için maalesef çıkmadı, size çalışma izni vermiyorlarmış, 14 de a, 14 de b maddesi vs. gibi bahanelerimiz yok.
Zaman, zaman İstanbul'dan veya başka illerden yabancı çalışma izni, ikamet izni almak isteyip te dolandırılan, kandırılan, aldatılan bir sürü kişi arıyor. Çalışma izni kriterleri belli, kimse sizin yapamadığınız bir şeyi sizin adınıza halledemez. Kimse olmayacak bir şeyi yapamaz. Özellikle bu konu da kimseye kanmamanız gerektiğini belirtmek isteriz. Çalışma bakanlığı kimsenin hatırı için yabancı çalışma izni vermiyor. Kimi devreye sokarsanız sokun, kimin tanıdığı olursa olsun, yabancının nitelikleri çalışma izni kriterlerine uymuyorsa çalışma izni alması mümkün değil.
Danışmanlık hizmetini bizim verip vermememiz önemli değil, ayrıca kendiniz de başvurabilirsiniz, yada bu işi hakkıyla yapan danışmanlık şirketleri ile irtibata geçebilirsiniz. Sen bana şu kadar para ver ben senin işini hemen halledeceğim kelimelerine kanmayın. Türkiye'de yabancıların oturma izni ve çalışma izni kriterleri belli, kimse bunun dışına çıkamaz.
 
 
 
İkamet izni işlemeleri ile ilgilenmiyoruz. Zaten bunun için aracı kabul edilmiyor. Yabancı çalışma izni almak istiyorsanız Türkiye'nin neresin de olursanız olun, ister İstanbul, ister İzmir, İster Antalya, ister Ankara, ister Burdur, ister Gaziantep vs. bizimle irtibata geçmeniz yeterli.
 
 

2017 YENİ TEŞVİKLER

2017 YENİ TEŞVİKLER


TBMM"de kabul edilen ve onay için cumhurbaşkanlığına gönderilen torba yasa da KDV. ve Kurumlar vergisi değişikliği
 
 
 
Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile;
 - Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerinin yanı sıra belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları da KDV istisnası kapsamına alınmıştır.
- Yine KDV kanununda yapılan değişiklik ile belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerin iki şartı aranmaksızın istisna edilmesi kararlaştırılmıştır.
- Aynı kanuna eklenen geçici 36. Madde ile ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belediyeler ve il özel idareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz teslimlerinde katma değer vergisi aranmayacağı, bu nedenle geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılamayacağı, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan ise feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilip tahakkuk eden tutarlar terkin edileceği hükme bağlanmıştır.
- KDV Kanununda yapılan son değişiklik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat harcamalarına ait katma değer vergisinin iadesine yöneliktir.
- Katma Değer Vergisi Kanuna eklenen geçici 37. Madde ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; asgari 50 milyon lira tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 50 milyon lira tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edileceği hükme bağlanmıştır.
 
 
 

A GRUBU SEYAHAT ACENTASI AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

A GRUBU SEYAHAT ACENTASI AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER


Türkiye'de seyahat acentalığı yapabilmek için gerekli aşağıda ki yasal prosedürü tamamlamaları gerekmektedir.
 
 

A Grubu Seyahat Acentası Başvurusu:
1- ) Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere Bakanlığa başvurur. (dilekçede şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin adı soyadı, imzası, telefon ve faks numarası, açık adresi, başvuru tarihi ve tercih sırasına göre birden fazla unvanın yer alması gerekmektedir.)
2- ) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başvuruda belirtilen A grubu seyahat acentası unvanının uygun bulunması durumunda bu husus başvuru sahibine ve TÜRSAB’a yazılı olarak bildirilir.
 
A Grubu Seyahat Acentası Kuruluşu Başvuru Belgeleri:
Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler acenta unvanının uygun görüldüğünün Kültür ve Turizm Bakanlığ'ınca bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile TÜRSAB’a başvurur.
- Başvuru dilekçesi,
- Başvuru sahibi tüzel kişinin, iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyan aslı,

- Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,
- Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname (İsim, imza ve kaşe),
- Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C. kimlik numarası ve adli sicil beyanı aslı,
- Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya onaylı sureti.
- Seyahat acentaları Yönetmeliği’nin 35.nci maddede belirtilen personeline ait belge, Ek-3’de yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri kodu ve T.C. Kimlik numarasının yer aldığı beyan aslı ile  SSK aylık prim ve hizmet belgesi.

YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU FORMU

YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU FORMU


Yabancı personel çalışma izni başvuru formu için; ÇSGB'na yapılan online başvuru sonucunda alınan 3 sayfalık çıktıdır. Yabancı personel başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile en geç 6 gün içinde bakanlığa teslim edilmesi gerekir.Yabancı personel çalışma izni başvuru formu almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın online başvuru sistemine girip bilgileri doldurup çıktı almanız gerekir. Bunun dışında yabancı personel çalışma izni başvuru formu bir işinize yaramaz.
Yabancı çalışma izni almak için.

TC VATANDAŞI İLE EVLİ YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

TC VATANDAŞI İLE EVLİ YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ


Türkiye'de yabancı çalışma izni almak isteyen yabancılar için bir takım kriterler istenmektedir. TC Vatandaşı ile 3 yıllık evli olan veya ortak çocuğu olan yabancı uyruklular istenilen bazı kriterlerden muaftır.
 
- Çalışma izni talep eden işyerinde en az 5 T.C.  vatandaşının istihdamı zorunludur.
- İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL. olması veya,
- Bürüt satışlarının en az 800.000,00 TL. olması yada,
- Son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
 
TC vatandaşı ile evli yabancıların çalışma izni alabilmesi için yukarıda sıralamış olduğumuz kriterlerden muaftır. TC vatandaşı ile evli yabancıların yabancı çalışma izni için istenilen diğer kriterleri sağlamış olması gerekmektedir.
 
 

TURİZM TEŞVİKLERİ TÜRKİYE

TURİZM TEŞVİKLERİ TÜRKİYE


Türkiye'de turizm yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için yatırım teşvik belgesi ile sağlanan teşvikler:
1 - KDV istisnası, 2 - Sigorta primi işveren hissesi desteği, 3 - Yatırım yeri tahsisi, 4 - Kurumlar vergisi muafiyeti, 5 - Faiz desteği.
Türkiye'de 2017 yılı itibarı ile turizm yatırımlarına sağlanan turizm teşvikleri bundan ibarettir.Kırsal Turizm Teşvikleri:
Kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik mikro ölçekli pansiyon ve konaklama altyapılarının geliştirilmesini,  doğal çevrede ve açık alanlarda yapılan  sportif aktivitelerini, binicilik, doğa ve çevre keşif gezilerini, yerel miras ve turizmin teşvik edilmesini amaçlamaktadır.
Kırsal turizm teşvikleri IPART destekleri altında verilmektedir.

Ankara Danışmanlık